Wykonawstwo

Przystępując do przetargów wykonawczych realizujemy projekty własne jak i tworzone przez inne firmy czy osoby. W zasadzenie, nie ma zadania, którego byśmy nie wykonali. Najbardziej skomplikowane i trudne projektynaszym wyzwaniem.

Wykonujemy kompleksowe prace, które obejmują kolejne etapy:

 • pozyskanie zewoleń prawnych i formalnych (od Inwestorów, urzędów miejskich, ZDM – u , GW i innych),
 • zamówienie materiałów potrzebnych do budowy i wykonanie pomiarów geodezyjnych,
 • prace ziemnie ( dowóz ziemi, korytownaie, uzupełnanie niedoborów mas ziemnych, wywóz nadmiaru ziemi, gruzu, mikroniwelacja),
 • wbudowanie i instalacja systemów nawodnienia, oświetlenia,
 • dostarczenie i montaż elemntów budowlanych typu murki i ściany oporowe, ogrodzenia , wysłony jak również elemnty do umacniania skarp,
 • wykonanie podbudów i ułożenie nawierzchni,
 • nasadzenia roślinne (duże drzewa, krzewy, byliny, zioła, trawy, cebule) oraz założenie trawników,
 • dostarczenie i montaż małej architektury: tarasy, podesty, trejaże, pergole, altany, ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady, karmniki dla ptaków, budki lęgowe, donice zewnętrzne, kwietniki, podpory pod pnącza oraz place zabaw dla dzieci czy zbiorniki i elementy wodne,
 • wykończenie powierzchni pod roślinnością (kora, żwir, kruszywo graniowe, bazaltowe), wokół budynków i innych elementów wyposażenia,
 • dostarczenie i montaż elemntów ozdobnych jak rzeźby, fontanny, postumenty,
 • przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej łącznie z projektami powykonawczymi i operatami geodezyjnymi.

Dany zakres prac obejmuje wykonawstwo „zielonych dachów“, terenów na gruncie, w donicach, terenów objętych ochroną konserwatorską, czy podlegających rewitalizacji, rekultywacji.
Współpracujemy z firmami budowlanym jak również sami jesteśmy Generalnym Wykonawcą.