Projektowanie przestrzeni

Projektowanie jest dużym wyzwaniem w całościowym zagospodarowywaniu otaczajacej nas przestrzeni. Posiadając wieloletnią praktyczną wiedzę , staramy się z szacunkiem i w sposób przemyślany ją kształtować. Naszym celem jest harmonijne połączenie estetycznej formy budynku z prawidłowo zaprojektowanym i później starannie pielęgnowanym otoczeniem. Uzyskujemy to przez odpowiednie ukształtowanie terenu, właściwe wytyczenie na terenie dróg i ścieżek oraz zastosowanie takich elementów jak: zbiorniki wodne, pregole, trejaże, tarasy, place zabaw dla dzieci, ławki, ogrodzenia itp. Zasadnicze znaczenie ma tu jednak przemyślany dobór i rozmieszczenie roślin.

Dokumentacja projektowa zawiera (według potrzeb):

  • inwentaryzację terenu
  • założenia techniczno –ekonomiczne
  • projekt koncepcyjny, szczegółowy, techniczny, rozwiązania detalów, ewentualnie przekroje
  • wizualizacje projektowe
  • kosztorys

Nasze pomysły są nieograniczone. Nie obawiamy się stworzyć coś nowego, ciekawego i odbiegającego od przyjętych standartów. Z drugiej strony stramy się dostosować do wymagań inwestorskich czy finansowych.
Projektujemy równiez pod inwestycje typu Breeam czy Leed, które nawiązują do naszych wymagań siedliskowych i klimatycznych.
Rozwiązujemy najbardzie skomplikowane problemy projektowe i wykonawcze. Posiadamy uprawnienia Inspektora Terenów Zielni.

Naszymi klientami w tym zakresie są: instytucje prywatne, firmy, hotele, instytucje państwowe jak i osoby prywatne.